Av. H. Numan Bilir / A Sınıfı İGU

1963 yılında Elazığ’da  doğmuş, İlk  ve ortaokul eğitimini Elazığ’da, lise  eğitimi  ise  Elazığ Endüstri Meslek Lisesi Makina Ressamlığı Bölümünde başlayarak  Ankara Ulus Makina Teknik Lisesi  Makina Bölümü 3. sınıfından Tesviye Bölüm  diploması  alarak tamamlamıştır. Ankara Yüksek Teknik Öğretmen Okulu Tesviye Bölümü’nde başladığı lisans eğitimini ise, aynı okul ve bölümün yasal statüsünün değiştirilmesi ile Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makina Eğitimi Bölümü Talaşlı İmalat Ana Bilim Dalından  1984 yılında diploma alarak  tamamlamıştır.

1993 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden diploma almış, Milli Eğitim Bakanlığının Mesleki ve Teknik Öğretim kurumlarında öğretmenlik, çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre ait kuruluşlarda mekanik bakım onarım, onarım destek atölyeleri ile talaşlı- talaşsız imalat, motor yenileştirme, akü imalat  atölye şefliği  ve  bölüm amirliği görevlerini  yürütmüştür.

1995 yılından beri İstanbul Barosuna bağlı  serbest  avukatlık yapmaktadır ve son düzenlemeler ile A sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesine sahiptir. İstanbul Adli Yargı Çevresinde Hukuk-İş Güvenliği Alanında Bilirkişi olarak kayıtlıdır.