Mustafa Cüneyt Gezen / Tekstil Kimya Mühendisi / Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi

Ege Üniversitesi çıkışlı kimya mühendisidir. Wayne State University (Detroit, A.B.D.) de tekstil kimyası öğrenimi görmüştür. Tekstil terbiye işkolunda 30 yıl fiilen çalıştıktan sonra, halen yabancı bir belgelendirme ve denetim şirketinde kıdemli teknik uzman, tekstil gözetmeni ve eğitmen olarak mesleğini sürdürmektedir. Sertifikalı endüstriyel hijyenist ve tehlikeli madde güvenlik danışmanıdır. Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü İş Sağlığı ve Güvenliği AD öğretim görevlisidir.