Sunullah DOĞMUŞ / Makina Mühendisi, MBA / A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı / İGU ve İH Eğitmeni, Adli Bilirkişi / MMG İSG Komisyonu Başkanı / THY Teknik İSGÇ Müdürü

20 yıldır İş Sağlığı ve Güvenliği, Teknik Emniyet konularında mücadele veren Sunullah DOĞMUŞ Makine Mühendisi ve MBA Enerji Yönetimi Yüksek Lisansı mezunudur. 2006 yılında A sertifikasını almış; 17 yıl enerji sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği yöneticiliği yapmış, son 3 yıl da iki üniversite ve üç özel kurumda sertifikalı eğitmen olarak görev yapmış, çok tehlikeli sınıfta birçok firmaya danışmanlık yapmıştır. Ayrıca Mimar ve Mühendisler Grubu yönetiminde İş Güvenliği Komisyonu Başkanlığını yürüten ve aynı zamanda Adli Bilirkişi olan Doğmuş, halen Turkish Technic A.Ş.’de İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre Müdürü olarak görev yapmaktadır.

Çeşitli uluslararası sempozyum ve kongrelerde “İş Sağlığı ve Güvenliği” konusunda bildiri sunmuştur. ÇSGB’ınca düzenlenen “İş Sağlığı ve Güvenliği Strateji Çalıştayları”na iştirak etmiştir. “Doğalgaz İşletmeciliğinde İş Güvenliğinin Kurumsal İtibar ve Verimliliğe Katkısı” Yüksek Lisans Projesi ve kurumsal yayınlarının yanı sıra, İş Sağlığı ve Güvenliği Uygulamaları hakkında kılavuz niteliğinde kitap çalışması tamamlanmak üzeredir. Ayrıca Radyo ve TV kanallarında İş Sağlığı ve Güvenliği konularında programlara katılmış ve halen İSG konusunda toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla süreli Radyo ve TV programı için hazırlıklar yapmaktadır.

İngilizce bilen Doğmuş, evli ve 3 çocuk babasıdır.