Doç Dr. Saim Ocak / Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ABD

Bulancak/Giresun doğumlu olup, ilk-orta-lise eğitimini Bulancak’ta, lisans eğitimini Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde, Yüksek lisans ve doktora eğitimini ise Marmara Üniversitesi’nde tamamlamıştır. 1999 yılından beri Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır. İş sağlığı ve güvenliği, temel hukuk, iş hukuku, sosyal güvenlik hukuku alanlarında, ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programlarında ders vermekte, tez danışmanlığı yürütmektedir.